Spotkanie Liderów w ramach programu Dom Kultury+

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców gminy Suwałki na spotkania w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Podczas spotkań przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb społeczno- kulturalnych. Posłuży ona przy wyłanianiu inicjatyw, które zgłaszać będą sami mieszkańcy gminy (liderzy), a ich realizacja sfinansowana zostanie ze środków NCK. Jako beneficjent programu Dom Kultury+ serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach, w trakcie których szczegółowo omówimy zasady udziału w inicjatywach oddolnych.  

17.06.2019 r. (poniedziałek)

  • 18:00- Spotkanie Liderów, Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem

18.06.2019 r. (wtorek)

  • Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne, spotkanie z mieszkańcami w świetlicy, tuż po koncercie

19.06.2019 r. (środa)

  • 16:00- spotkanie z mieszkańcami w Centrum Kulturalnym Wsi Sobolewo

21.06.2019 r. (piątek)

  • 16:00- spotkanie z mieszkańcami w Centrum Szkolenia na Odległość w Potaszni