Nowa Wieś

Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi zaprasza dzieci w godzinach 11.40-16.40.


PROJEKT ZAKOŃCZONY

Z dniem 1 marca 2021 r. w Świetlicy w Nowej Wsi rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa utworzona w ramach projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”.

Zajęcia w świetlicach są nieodpłatne i będą trwały do 28 lutego 2022 roku. Świetlice będą świadczyć uczestnikom następujące formy wsparcia: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa oraz rozwój zainteresowań, opieka i wychowanie. Wsparcie opiekuńczo – wychowawcze będzie realizowane przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0344/19-00 z dnia 10 października 2019 r.


Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „ Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza dzieci i młodzież zamieszkującą na terenie gminy Suwałki do uczestnictwa w projekcie pn.:„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”

Ruszają świetlice środowiskowe w gminie Suwałki