Turówka Nowa

Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej rozpoczął  działalność w listopadzie 2019 r. w ramach  realizacji projektu pt. „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej, w gminie Suwałki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Oficjalne otwarcie Punktu Przedszkolnego przez władze gminy Suwałki odbyło się 10 grudnia 2019r.

Więcej informacji o bieżących wydarzeniach w Punkcie Przedszkolnym znaleźć można na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie – strona.