Usiądź w kinie w naszej gminie!

31.09.2019 r. w Starym Folwarku odbyło się pożegnanie lata w formie rodzinnego pikniku. Były szanty w wykonaniu zespołu „Zmiana wachty”. Przed pokazem filmowym miały miejsce gry, zabawy i animacje dla dzieci. A na koniec został wyświetlony film.
Animacje oraz pokaz filmowy odbył się dzięki inicjatywie mieszkańców wsi Wychodne, Stary Folwark i Zielone Kamedulskie pn.: „Usiądź w kinie w naszej gminie”. Inicjatywę dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.