Uwaga – zmiana numeru konta bankowego

Informujemy, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zmianie uległ numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty.
Płatności na rzecz upowszechniania kultury oraz należności za zajęcia proszę kierować na:

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
Krzywe 91
16-402 Suwałki
Nr konta: 67 1240 5891 1111 0011 0543 4509

Dziękujemy