W hołdzie pomordowanym w Krzywem w 1944 r.

W 75 rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców 16 członków polskiego ruchu oporu we wsi Krzywe, przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie zebrali się : Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, kierownik Referatu ds. Społeczno-Gospodarczych UG Ilona Rżany, Pani Sołtys wsi Krzywe Anna Wojciechowska wraz z mieszkańcami, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem pani Aneta Perkowska. W hołdzie pomordowanym złożono kwiaty i zapalono znicze.