W hołdzie pomordowanym w Krzywem w 1944 r.

W 74 rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców 16 członków polskiego ruchu oporu we wsi Krzywe, przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie zebrali się : Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko, kierownik Referatu ds. Społeczno-Gospodarczych UG Dariusz Saweliew, Pani Sołtys wsi Krzywe Anna Wojciechowska wraz z mieszkańcami, uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach z Dyrektorem Markiem Zborowskim – Weychmanem i nauczycielami, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem z Panią Dyrektor Anetą Perkowską. Wszyscy zebrani wysłuchali historii tamtych tragicznych wydarzeń z 4 kwietnia 1944 roku, którą przybliżyli wszystkim zgromadzonym Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko oraz Pani Sołtys wsi Krzywe Anna Wojciechowska. W hołdzie pomordowanym złożono kwiaty i zapalono znicze.