Warsztaty fotograficzne – Kolodionowe portrety

Serdecznie zapraszamy na warsztaty fotograficzne pt. „Kolodionowe portrety”, które będą oparte o historyczną technikę fotografii zwaną mokrym kolodionem.

plakat_kolodionoe warsztaty_em

Warsztaty odbędą się 3 października 2015 roku, w godzinach 10:00 – 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Krzywe 91, 16-402 Suwałki. Warsztaty poprowadzi Michał Zieliński, który udostępni uczestnikom warsztatów wielkoformatowy aparat fotograficzny (o powierzchni pola rejestracji obrazu 18×24 cm), na którym uczestnicy warsztatów będą mogli wykonywać kolodionowe portrety.

Zapraszamy także tych, którzy będą chcieli jedynie przyjrzeć się tej historycznej technice fotografii.

Zgłoszenia udziału w warsztatach fotograficznych prosimy składać telefonicznie do koordynatora warsztatów Radosława Krupińskiego – nr. Tel. 504 291 730
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Powstałe w czasie warsztatów prace fotograficzne będą eksponowane na wystawie powarsztatowej przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną oddane ich autorom.

Michał Zieliński pochodzi z Olecka, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydziału Komunikacji Multimedialnej, Pracowni Fotografii prof. Piotra Wołyńskiego w roku 2010 oraz Wydziału Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi w roku 2015. Michał Zieliński jest autorem wielu projektów artystycznych opartych o fotografię klasyczną i jej historyczne techniki. Swoją drogę artystyczna rozpoczynał w suwalskiej Małej Szkole Fotografii Radosława Krupińskiego.

Organizator warsztatów: Mała Szkoła Fotografii
Współorganizator: GOK w Krzywem