Warsztaty „Kreowanie marki regionu i marketing miejsc”

Dnia 25 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem odbyły się warsztaty pn. „Kreowanie marki regionu i marketing miejsc” realizowane w ramach projektu „Kampania Promocyjna Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej”.

Organizatorem spotkania była Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna, która przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzywem, przeprowadziła profesjonalne szkolenie, którego celem była promocja naszego regionu. Część warsztatową poprowadził specjalista od marketingu Bohdan Pawłowicz.