04.04.2016 r. Wspomnienie 16 członków ruchu oporu.

Dnia 04.04.2016 r. o godz. 11:00 we wsi Krzywe uczczono pamięć 16 członków ruchu oporu, zamordowanych przez hitlerowców na początku kwietnia 1944 r. Pod pomnikiem kwiaty złożyli reprezentanci Urzędu Gminy Suwałki na czele z wójtem Tadeuszem Chołko, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach Pan Marek Zborowski-Weychman wraz z uczniami i nauczycielami. Przybyli również mieszkańcy Krzywego, którzy przybliżyli historię tego miejsca.