Wystawa fotografii, muzyczny dialog czyli różnorodność kulturowa w Krzywem.

Dnia 21.05.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem świętowaliśmy Dzień Muzycznego Dialogu w ramach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 r., odwołującego się do „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Głównym założeniem tego święta jest promocja różnorodności kulturowej, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.
Wydarzenie otworzyła wystawa fotografii „Fotoskanerowe” – wykonana całkowicie bez aparatu fotograficznego
a więc powstałe fotografie to fotogramy. Po wykonaniu skanów pliki cyfrowe zostały poddane niewielkiej obróbce
w programach graficznych. W wystawie udział wzięli uczestnicy kursu Małej Szkoły Fotografii, prowadzonego przez Radosława Krupińskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem (edycja 2015/2016):
Kuba Winckiewicz, Miłosz Kozakiewicz, Bartek Paszko, Mateusz Dargiewicz, Filip Żukowski, Łukasz Czerniawski, Marceli Kwiatkowski (grupa młodzieżowa) oraz Marta Chmielewska, Aneta Paraszkiewicz i Wojciech Pałejko
(grupa dorosłych).

Poczęstunek wernisażowy ufundowała Austeria ROZMARINO w Suwałkach. Untitled-1

Muzyczny dialog w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem rozpoczął zespół śpiewu tradycyjnego „Ancyjas” wraz
z jazzowym saksofonistą Radkiem Nowickim. Zachwyt zebranych licznie słuchaczy ponownie wywołał artystów na scenę, do których dołączyli miłośnicy śpiewu tradycyjnego młodego pokolenia.
Grą na harmonii pedałowej Małgorzata Makowska przypomniała dawne czasy, kiedy ludzie spotykali się na tzw. „papuciówkach”, zaś Zespół Niespokojnych Nóg pokazał że i w starszym wieku można wykrzesać jeszcze wiele muzycznej energii, która zachęciła wszystkich do tańca.