X lat zespołu BAGATELA – jubileusz podczas Dożynek Wojewódzkich w Wigrach

Serdecznie zapraszamy na jubileusz 10-lecia działalności artystycznej Zespołu „Bagatela”, który odbędzie się podczas Dożynek Wojewódzkich, na terenach ogrodów Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, dnia  26 sierpnia (niedziela) 2018 r.

Program jubileuszu dziesięciolecia zespołu BAGATELA:

17:15 – wystąpienie Wójta Gminy Suwałki i Starosty Suwalskiego

17:25 – występ Zespołu Wigranie

17:35 – występ Zespołu Onegdaj

18:05 – występ zespołu Bagatela

Historia powstania zespołu muzycznego „Bagatela” sięga roku 2008.

Wówczas to, w grupie entuzjastów muzyki, nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Płocicznie (k. Suwałk), zrodziła się idea założenia własnego chóru. W planach – zespół ten – miał służyć pieśnią podczas uroczystości szkolnych, ale miał być także miejscem spotkań ludzi znajdujących upodobanie w muzyce i śpiewie.

Podstawowe grono zespołu tworzyli wówczas mieszkańcy okolicznych miejscowości, głównie Płociczna i Sobolewa. Spotkania prób muzycznych odbywały się w szkole podstawowej w Płocicznie (obecnie zespół spotyka się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płocicznie – Tartak).

Początki pracy chóru, to zgranie indywidualnych głosów, kompletowanie pierwszych pieśni, szukanie tekstów. W tej trudnej sztuce doskonale sprawdzał się Andrzej Raczyło, który od początku istnienia zespołu był jego muzycznym kierownikiem i niekwestionowanym przewodnikiem organizacyjnym. Dzięki jego doświadczeniu i wydatnej pracy, istnienie chóru stało się rzeczywistością.

Pierwsze występy nie były jakimiś szczególnymi sukcesami artystycznymi („Bagatela” debiutowała w grudniu 2008 roku na koncercie kolęd w Szkole Podstawowej w Płocicznie) – to był raczej triumf marzeń, które udało się zrealizować. Z czasem jednak zespół zyskiwał przychylność i uznanie słuchaczy, którzy coraz częściej chcieli widywać go na koncertach. W ciągu dziesięciu lat zespół występował na regionalnych imprezach kulturalnych i artystycznych (festyny, festiwale, dożynki), a także wydarzeniach państwowych (święta i jubileusze) oraz religijnych (msze święte, nabożeństwa).

Koncertował w wielu miejscach regionu; m. in. w Suwałkach, Bakałarzewie, Starym Folwarku, Filipowie, a także w Mariampolu na Litwie. Przez lata zdołał opracować szeroki repertuar z zakresu muzyki ludowej, klasycznej i religijnej – to dziesiątki piosenek, pieśni, przyśpiewek, kolęd i pastorałek. Wymiernym efektem tej pracy jest nagrana wraz z kilkoma innymi wykonawcami płyta, pt. „Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny”.

Chór zespołu „Bagatela” tworzą obecnie: Iwona Capek, Agnieszka Jurewicz, Renata Kopko, Renata Laszkowska, Małgorzata Lewczuk, Zofia Nalepa, Katarzyna Nieszczerzewska, Marzena Pietraszewska, Ewa Szmigielska, Halina Taraszkiewicz, Urszula Wasilewska.

Zespołowi „Bagatela” towarzyszy kapela w składzie: Andrzej Raczyło (kierownik zespołu) – akordeon, Emil Kulbacki – klarnet, Krzysztof Masłowski – mandolina, Edward Darmetko – gitara basowa.

Zespół funkcjonuje w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.

 

(rk)