Zapraszamy dzieci na półkolonie historyczne „Moja Mała Historia”

Zachęcamy do zapisywania się na historyczne półkolonie skierowane do dzieci w wieku 8-14 lat. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a rejestracja potrwa do 3 lipca – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Fundatorem półkolonii jest Muzeum Historii Polski w ramach projektu „Patriotyzm Jutra”, organizatorem natomiast Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki..

TERMIN: 11 – 22 lipiec 2022 r.

MIEJSCE: Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki

W ramach półkolonii zapewniamy:
– warsztaty historyczne,
– opiekę wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w godzinach 8:00-15:00,
– ciekawe warsztaty i wycieczki,
– obiad (drugie śniadanie we własnym zakresie),
– ubezpieczenie NNW

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w półkoloniach udzielimy rodzicom  zakwalifikowanych dzieci na spotkaniu organizacyjnym.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2022 r. (włącznie) na adres mailowy  gok@krzywe.com.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko dziecka
  2. rok urodzenia
  3. miejscowość zamieszkania
  4. telefon kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna

„Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.