Zapraszamy na spektakl finałowy Lata w Teatrze

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem odbywają się półkolonie teatralne, realizowane w ramach programu „Lato w Teatrze”. Nasz ośrodek po raz trzeci został beneficjentem projektu, tegorocznej edycji przyświeca hasło „Jestem, więc wybieram”. W dwutygodniowych warsztatach bierze udział 24 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, zamieszkujących teren gminy Suwałki.

„Jestem więc wybieram” – ta sparafrazowana sentencja Kartezjusza, zdaje się odzwierciedlać cel, jaki towarzyszy nam przy tworzeniu projektu: cztery osoby, cztery sposoby myślenia, cztery punkty widzenia. Pragniemy pokazać, że każdy człowiek ma wybór, życie jest        
niejednoznaczne, a osobowość tworzy się poprzez spotkanie z drugą, tak samo jak my      
 niezależną, jednostką.

Wychodzimy z założenia, że ważne jest pokazanie dzieciom, że mają wpływ i mogą decydować o swoich wyborach, wyznaczać swoje granice w sytuacjach społecznych, mówić
o potrzebach. Zależy nam, by podczas spotkania warsztatowego stworzyć bezpieczną
przestrzeń, w której uczestnicy i uczestniczki mają realny wpływ na proces powstawania
spektaklu teatralnego. Poprzez przekazanie decyzyjności w ręce uczestników i uczestniczek, chcemy rozwinąć przekonaniu o sprawczości dzieci. Budować przekonanie o wewnętrznej
mądrości i intuicji dziecka, która stanowić może siłę twórczą. Pragniemy przedstawić
perspektywę, że życie może być wolne od „wpisywania się w schemat” i ciągłej odpowiedzią na oczekiwania z zewnątrz. W ramach projektu chcemy otworzyć się na potencjały
dziecięcych wyobraźni, wsłuchać się w drzemiące w dzieciach potrzeby i stworzyć przestrzeń wolnego i świadomego wyboru.

Termin i miejsce pokazu finałowego:

6 lipca  2019 r. (sobota),  godz. 16:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 12. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 18 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury.

Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

W tegorocznej edycji programu bierze udział ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze