Zapraszamy na zajęcia z instruktorem w siłowniach zewnętrznych

Gmina Suwałki informuje, że w okresie czerwiec-lipiec 2018 r. będą prowadzone zajęcia z instruktorem na siłowniach zewnętrznych w Gminie Suwałki w miejscowościach: Krzywe. Potasznia, Sobolewo, Stary Folwark, Okuniowiec, Płociczno-Osiedle.

Zajęcia skierowane są do seniorów i ich rodzin, zamieszkałych na terenie gminy Suwałki.

Zajęcia będą odbywać się po 1 godzinie, raz w tygodniu na każdej siłowni, przez 8 tygodni w czerwcu i w lipcu 2018 r.

Na zajęciach na każdej siłowni będzie mogło uczestniczyć max. 12 osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zgłoszenia na drukach dostępnych na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl  (w zakładce ogłoszenia) lub składać osobiście od 21 do 15 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój 116 lub 114.

O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zajęć decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zajęcia w ww. miejscowościach oraz zajęcia sportowe realizowane są dzięki wsparciu Unii Europejskiej w partnerskim projekcie pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”, Nr Lt-Pl_1R-002, realizowanym z Gminą Ełk (Partner Wiodący) oraz samorządem Varena na Litwie.