Zespól SONUS z GOK w Krzywem na spotkaniu wigilijnym w Urzędzie Gminy Suwałki

W tegorocznym spotkaniu wigilijnym Urzędu Gminy Suwałki, radnych Gminy Suwałki, wójtów oraz rolników i przedsiębiorców z terenów Gminy Suwałki nie zabrakło także reprezentacji Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem. Zespół muzyczny SONUS, prowadzony przez Panią Elżbietę Grzankę i Pana Zbigniewa Grzankę – instruktorów muzycznych GOK w Krzywem – przedstawił program muzyczny składający się z kolęd i pieśni bożonarodzeniowych.

Zespól SONUS wystąpił w składzie: Marta Sznurkowska, Malwina Grzanka, Piotr Szewczyk, Antonina Lenczewska, Kornel Lenczewski, Karol Gałaszewski, Adrian Dębski, Daria Stankiewicz, Józef Sztabiński.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy GOK w Krzywem.