Zgłoszenia do konkursu „Wygraj Sukces”

Jak co roku, w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki odbędą się eliminacje do ogólnopolskiego konkursu „Wygraj Sukces”. Aby wziąć udział w przesłuchaniach w dniu 29 kwietnia 2020 r., należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Formularz jest dostępny w podanym linku: www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 25 edycji, umieszczony we wkładce 25 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych.Zgłoszenia na formularzu należy dokonać do 12 marca 2020 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.
 Po 12 marca 2020 r.
 uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.