Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
Krzywe  91
16-402 Suwałki
tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

mail:
gok@krzywe.com.pl

Dyrekcja
dyrektor@krzywe.com.pl
tel. 884 924 888

Księgowość
ksiegowosc@krzywe.com.pl
tel. 884 093 888

Animacja
animacja@krzywe.com.pl
tel. 883 284 888

Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/gokkrzywe

Dyrektor GOK przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 12.00-14.00