Harmonogram pracy świetlic – WAKACJE 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem prowadzi również zajęcia w pięciu świetlicach na terenie Gminy Suwałki:

• Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni
• Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne
• Centrum Kulturalne wsi Sobolewo
• Świetlica internetowa w Starym Folwarku
• Świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim

W ramach swej działalności GOK prowadzi w ww. placówkach zajęcia plastyczne oraz animacyjne. W świetlicach organizowane są również zajęcia profilowane jak np. ZUMBA i warsztaty muzyczne w Wychodnym, warsztaty taneczne w Zielonym Kamedulskim. W ramach zajęć plastycznych prowadzone są również warsztaty tematyczne. Warsztaty decoupage, tkactwa i rzeźbiarstwa w Potaszni, warsztaty ozdób i biżuterii oraz warsztaty ozdabiania kartek w Starym Folwarku, warsztaty ozdób i warsztaty ceramiczne w Sobolewie.

Świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim

prowadzący: Pani Izabela Aderek-Gejdel

Zajęcia od godziny 15.30 – 20.00  od poniedziałku do piątku, 

Zumba – poniedziałek od 18.00-20.00 – prowadzący: Pani Izabela Biel

 Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne 

prowadzący: Pani Izabela Biel

– zajęcia odbywają się:

Warsztaty muzyczne:

Centrum Kulturalne wsi Sobolewo

prowadzący: Pani Sylwia Sobuń

zajęcia odbywają się:

Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni

harmonogram pracy świetlicy w Potaszni z Panią Moniką Hołubowicz: już wkrótce

 Świetlica internetowa w Starym Folwarku 

prowadzący: Pani Cecylia Chmielewska

Zajęcia odbywają się przez cały tydzień od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 – 18.00

 Zapraszamy dzieci od 18 maja na zajęcia wokalno-muzyczne z Panią Beatą Dołubizno