NPRCz 2.0, Priorytet 1

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki otrzymał dofinansowanie w wysokości 2500 złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Zakup nowości czytelniczych dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w ramach zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.