Świetlice

Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem prowadzi również zajęcia w pięciu świetlicach na terenie Gminy Suwałki:

• Świetlica w Nowej Wsi
• Świetlica w Potaszni

Świetlica w Sobolewie
• Świetlica w Starym Folwarku
• Świetlica w Wychodnym
• Świetlica w Zielonym Kamedulskim

W ramach swej działalności OKGS prowadzi w ww. placówkach zajęcia plastyczne oraz animacyjne. W świetlicach organizowane są również zajęcia profilowane jak np. warsztaty muzyczne w Wychodnym, warsztaty taneczne w Zielonym Kamedulskim. W ramach zajęć plastycznych prowadzone są również warsztaty tematyczne. Warsztaty decoupage, tkactwa i rzeźbiarstwa w Potaszni, warsztaty ozdób i biżuterii oraz warsztaty ozdabiania kartek w Starym Folwarku, warsztaty ozdób i warsztaty ceramiczne w Sobolewie.

Świetlica w Zielonym Kamedulskim
prowadzący: Pani Izabela Aderek-Gejdel

Świetlica w Wychodnym

język rosyjski i zajęcia animacyjne: Pani Irina Laskowska
akordeon, keyboard: Pan Zbigniew Grzanka
gitara: Pan Szczepan Sześciło

Świetlica w Sobolewie
prowadzący: Pani Lidia Nieszczerzewska