Teatr „Zamaniony”

Teatr „Zamaniony” nazywany również żartem „Zmaniony” powstał w 2015 roku i działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. Aktorami są mieszkańcy Gminy Suwałki, którzy postanowili stworzyć swoją grupę teatralną. Ideą Teatru jest przedstawianie kultury i tradycji Suwalszczyzny, za pomocą scenek rodzajowych z życia, co ciekawe cechą charakterystyczną „Zamanionego” jest gwara suwalska.

W 2015 roku Teatr wystąpił dwukrotnie na deskach GOK w Krzywem, pierwsza sztuka „Wigierska sieja w jednym akcie” zaprezentowana była podczas Rybaliady 2015 (Światowy Dzień Rybołówstwa w GOK) i została przyjęta wielkimi owacjami. Tekst do przedstawienia napisała Alicja Wasilewska.

Kolejne przedstawienie Teatru odbyło się w grudniu podczas spotkania wigilijnego w GOK. Tematem przedstawienia były tradycję i obrzędy związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem. Tekst do kolejnego przedstawienia napisała Anna Wojciechowska.

Fragmenty wigilijnego przedstawienia:     1 część       2 część       3 część

Prócz gwary kolejną cechą charakterystyczną dotychczasowych przedstawień jest przypisanie aktorom tych samych postaci, dzięki temu kolejne przedstawienia stają się jakby fragmentami z życia bohaterów.