„Józef Piłsudski na Suwalszczyźnie”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Sidorem pt. „Józef Piłsudski na Suwalszczyźnie” , które odbędzie się 17 listopada 2023 r. o godz. 18:00.

„Nazywam się Andrzej Sidor i od wielu lat zajmuję się dokumentowaniem fotograficznym tradycji Podlasia oraz pogranicza polsko-litewskiego. W swoich wędrówkach z obiektywem po Suwalszczyźnie często słyszałem opowieści o Józefie Piłsudskim.

W tych stronach pamięć o Marszałku jest ciągle żywa. Chętnie rozmawia się tutaj o Piłsudczykach, legionistach, legendarnych oddziałach Korpusu Ochrony Pogranicza. Wiele instytucji wybrało Marszałka na swojego patrona, między innymi przedszkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach. Niekiedy w ogródkach przydomowych można spotkać pomniki Józefa Piłsudskiego. 

W Sejnach i Suwałkach aktywnie działają także grupy Związku Piłsudczyków.

W Polsce Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego jest znany od pokoleń. Mało kto jednak wie o jego związkach z Suwalszczyzną.

Zadaniem projektu jest stworzenie i artystyczne opracowanie kolekcji fotograficznej wraz z nagraniami opowieści okolicznej ludności o Marszałku Piłsudskim i jego żonie Aleksandrze Szczerbińskiej pochodzącej z Suwałk”.

Ta interesująca historia warta jest przypomnienia. 

Andrzej Sidor (ur. 1976) – fotografią zaczął się zajmować podczas studiów na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Jako członek studenckiego koła fotografii odbył pierwszą ze swoich podróży etnograficznych: wyjechał na Czarnohorę w zachodniej Ukrainie. Tam właśnie zetknął się z problematyką tradycji i obyczajów ludowych, którą uczynił później ważnym tematem swoich prac. Jego zdjęcia znalazły się na wystawie dokumentującej wyjazd, zorganizowanej w 2001 roku. Jeszcze w tym samym roku podjął współpracę z Polską Agencją Fotografów FORUM i na jej zlecenie zrobił fotoreportaż Starowiercy, poświęcony członkom Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców. Kolejnymi tematami były m.in. opowieść o dzieciach ze wsi popegeerowskich, ale też o akcji obrączkowania ptaków na polskim wybrzeżu. Jego prace ukazują się m.in. w „Polityce”, „Newsweeku”, „Przekroju”, „Kalejdoskopie” i „Zwierciadle”. Mieszka na Suwalszczyźnie.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Suwalki. 29.04.2023 r. Mural o Jozefie Pilsudskim i Powstaniu Sejnenskim. Fot. Andrzej Sidor. Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.