Lato w teatrze

Dnia 10 lipca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem ruszył projekt „Krzywe lato w teatrze”.

Inspiracją do działań z uczestnikami są słowa Abrahama Maslowa: „…twórcze, artystyczne wychowanie, czy też lepiej wychowanie przez sztukę, może okazać się szczególnie ważne nie tylko dla stwarzania artystów, czy dzieł sztuki, lecz dla stwarzania lepszych ludzi.” Podczas warsztatów damy dzieciom przestrzeń do twórczego wyrażenia spostrzeżeń na temat ich miejscowości i relacji społecznych, w których funkcjonują. Uczestnicy podzielą się też swoimi marzeniami i odpowiedzą na pytanie, jak chcieliby, by wyglądało Krzywe. Pokaz finałowy będzie efektem pracy dwutorowo prowadzonych warsztatów: teatralno-performatywnych i teatru cieni.

W projekcie biorą udział dzieci z terenów Gminy Suwałki.

Terminy i miejsca pokazów:
22 lipca | godz. 15:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
29 lipca | godz. 15:00 – Muzeum Wigier, Stary Folwark 50

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 10. edycji programu dofinansowanie otrzymały 42 ośrodki z całej Polski – 19 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Beneficjenci, którzy organizowali u siebie Lato w teatrze w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie, mają za zadanie wspólnie zrealizować projekt z instytucją lub organizacją partnerską, nie biorącą dotychczas udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 6 ośrodkom. W tegorocznej edycji programu weźmie łącznie udział ponad 1500 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem. Więcej na temat programu na: www.latowteatrze.pl oraz Facbook.com/programLatowteatrze

Projekt jest realizowany jako odrębny program Instytutu Teatralnego finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Relacja foto