Ogłoszenia

Aktualne:

25.08.2022 – Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zaprasza do składania ofert na usługę sprzątania budynku OCiKGS oraz podległych świetlic terenowych. Wszelkie szczegóły w plikach poniżej.


Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki z dnia 21 września 2021 roku w sprawie opłat za zajęcia prowadzone przez Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w roku szkolnym 2021/2022 wraz z załącznikami (.doc)

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki z dnia 21 września 2021 roku w sprawie opłat za zajęcia prowadzone przez Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w roku szkolnym 2021/2022 (.pdf)

Załącznik nr 1. Cennik opłat za zajęcia w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki i Świetlicach terenowych (.pdf)

Załącznik nr 2. Umowa uczestnictwa w zajęciach (.pdf)


 

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko Animatora Kultury do 3 stycznia 2020 roku.

Ogłoszenie – Nabór na stanowisko: Animator Kultury 3/4 etatu – zgłoszenia przyjmowane do 12 kwietnia 2019 roku.

 Ogłoszenie: nabór na stanowisko Animatora – zgłoszenia przyjmowane do 16 listopada 2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego z dn. 01.02.2017 r.

do pobrania

Uwaga! Ponawiamy zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć w 2017 roku:

Zajęcia muzyczne w Centrum Kulturalnym mieszkańców wsi Wychodne  ogłoszenie formularz ofertowy doc.

Prowadzenie zajęć i warsztatów muzycznych w GOK w  Krzywem  ogłoszenie formularz ofertowy doc.

Zapytania ofertowe na prowadzenie świetlic i zajęć w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w 2017 roku:

Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Zajęcia muzyczne w Centrum Kulturalnym mieszkańców wsi Wychodne  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Zajęcia taneczne w Świetlicy internetowej w Zielonym Kamedulskim ogłoszenie  formularz ofertowy doc. 

Świetlica internetowa w Starym Folwarku  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Centrum Kulturalne wsi Sobolewo  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem w 2017 roku:

Prowadzenie zajęć i warsztatów muzycznych  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Prowadzenie zajęć i warsztatów plastycznych  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Prowadzenie zajęć i warsztatów tanecznych  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Prowadzenie zajęć Zumby  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego  ogłoszenie  formularz ofertowy doc.


Informacja dotycząca Zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego: Przedłuża się termin złożenia ofert do dnia 6 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00.

Zapytanie ofertowe ogłoszenie

Oferta pracy na stanowisko: animator kultury Ogłoszenie


Zapytania ofertowe na prowadzenie świetlic i zajęć w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem w 2016 roku:

Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne – Wychodne

Zajęcia muzyczne w Centrum Kulturalnym mieszkańców wsi Wychodne – Zajęcia muzyczne – Wychodne

Świetlica internetowa w Zielonym Kamedulskim – Zielone Kamedulskie

Zajęcia taneczne w Świetlicy internetowej w Zielonym Kamedulskim – Zajęcia taneczne – Zielone Kamedulskie

Świetlica internetowa w Starym Folwarku – Stary Folwark

Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni – Potasznia

Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem w 2016 roku:

Prowadzenie zajęć i warsztatów fotograficznych – Zajecia fotograficzne – Krzywe

Prowadzenie zajęć i warsztatów plastycznych – Zajęcia plastyczne – Krzywe

Prowadzenie zajęć i warsztatów tanecznych – Zajęcia taneczne – Krzywe

Prowadzenie zajęć i warsztatów Zumby – Zumba – Krzywe

Punkt Informacji Turystcznej – PIT- Krzywe