Mała Huta w lustrze Koleśnego

Mała Huta w lustrze Koleśnego to inicjatywa mieszkańców wsi Mała Huta – jest to piknik rodzinny o charakterze historycznym i lokalnym. Mieszkańcy przygotowują rys historyczny swojej miejscowości, by go przedstawić w trakcie trwania pikniku. Wcześniej przeprowadzone rozmowy i zbierane informacje posłużą jako spoiwo do integracji mieszkańców wsi. Jak samo o sobie mówią, są podzieleni na tych „przed mostem” i na tych „za mostem”, cała inicjatywa ma na celu zintegrowanie i zbliżenie do siebie mieszkańców Małej Huty.
Mieszkańcy będą zbierać informacje dotyczące lokalnej historii. Zaangażowani uczestnicy to seniorzy, wprowadzający nas w lokalną historię, oraz młodzież wypowiadająca się o swoich oczekiwaniach względem wsi. Na podstawie zebranych informacji powstanie prezentacja o Małej Hucie.
Kolejnym wydarzeniem jest piknik rodzinny. Inicjatywa zakłada integrację mieszkańców poprzez panele dyskusyjne i animacje, które poprowadzą profesjonalni animatorzy. Będzie można zapoznać się z dostępnymi publikacjami na temat miejscowości i gminy. Dzieci, młodzież i dorośli będą mogli wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami na temat Małej Huty, jeziora Krzywe i Koleśne oraz wszystkiego, co związane jest z pracą i zabawą nad jeziorem. Na scenie, oprócz konkursów, będą miały miejsce koncerty (np. szanty) i występy lokalnych zespołów muzycznych czy grup teatralnych zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszyscy będą mieli okazję zobaczyć tradycyjny na Suwalszczyźnie wypiek sękacza a potem go skosztować.