„Przysła baba do dochtora i chłop tys”

Inicjatywa pt. „Przysła baba do dochtora i chłop tys” zakłada stworzenie i wystawienie spektaklu teatralnego w gwarze krzywiańskiej. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach teatralnych, w trakcie których będą mieli możliwość pracy nad dykcją, impostacją głosu, świadomością ciała oraz będą mieli okazję poznać i przyswoić sobie specyfikę gwary krzywiańskiej.

W trakcie projektu przeprowadzone zostaną warsztaty tkackie oraz stolarskie, na których uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do stworzenia scenografii i rekwizytów do spektaklu. Tkaniny i drewniane rekwizyty użyte w przedstawieniu będą nawiązywały do lokalnej tradycji i kultury.

Zwieńczeniem inicjatywy będzie wystawienie spektaklu w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem.