Roztańczona gmina

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów tanecznych dla grupy mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. Zajęcia umożliwią mieszkańcom nabycie nowych umiejętności tanecznych oraz pozwolą przełamać strach przed publicznymi występami. Taniec w subtelny sposób podniesie świadomość swego ciała. Warsztaty poprowadzi doświadczony instruktor, który przybliży tajniki tańca towarzyskiego oraz ludowego. Inicjatywa podzielona jest na trzy działania.
Działanie pierwsze to spotkanie wprowadzające. Instruktor pozna możliwości oraz potrzeby grupy, na podstawie których rozpisze szczegółowy harmonogram zajęć. Inicjatorzy podczas spotkania ustalą termin wydarzenia finałowego.
Działanie drugie to realizacja warsztatów tanecznych, na których uczestnicy podniosą swoje umiejętności. Poszerzą wiedzę na temat różnych stylów tanecznych.
Działanie trzecie to organizacja wieczorku z potańcówką pokazową. Na finał zostaną zaproszeni mieszkańcy gminy Suwałki.