Usiądź w kinie w naszej gminie

Na inicjatywę składają się trzy wydarzenia plenerowe. Są to trzy pikniki, na których zostaną wyświetlone trzy filmy fabularne. Inicjatywa będzie realizowana we wsiach: Wychodne, Stary Folwark i Zielone Kamedulskie.
Zadanie rozpocznie spotkanie organizacyjne, na którym zostanie ustalony harmonogram oraz tematyka filmów.
Podczas trwania pikniku animator przeprowadzi zabawy oraz konkursy związane z wyświetlanymi filmami. Animator będzie miał za zadanie w sposób nienachalny przybliżyć uczestnikom świat kultury filmowej. Wszystkie spotkania mają na celu integrację mieszkańców gminy Suwałki, ze szczególnym naciskiem na wyżej wymienione sołectwa. Wspólna inicjatywa ma również poszerzyć współpracę między sołectwami i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzywem.
Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, wymienione wsie mają utrudniony dostęp do kultury. Wydarzenia w postaci pikników z projekcjami filmowymi wpisują się w zadanie poszerzania oferty kulturalnej poszczególnych wsi.


 • Usiądź w kinie w naszej gminie!
  30.08.2019 r. w Centrum kulturalnym mieszkańców wsi Wychodne odbył się piknik rodzinny na którym było mnóstwo atrakcji dla dzieci oraz pokaz filmowy. Animacje oraz pokaz filmowy odbył się dzięki inicjatywie mieszkańców wsi Czytaj dalej…
 • Usiądź w kinie w naszej gminie!
  31.09.2019 r. w Starym Folwarku odbyło się pożegnanie lata w formie rodzinnego pikniku. Były szanty w wykonaniu zespołu „Zmiana wachty”. Przed pokazem filmowym miały miejsce gry, zabawy i animacje dla dzieci. A Czytaj dalej…
 • Usiądź w kinie w naszej gminie!
  01.09.2019 r. w miejscowości Zielone Kamedulskie odbył się piknik rodzinny z animacjami i konkursami dla dzieci. Można było przyjść rozłożyć koc i wspólnie się bawić. Na koniec pikniku został wyświetlony film animowany Czytaj dalej…
 • Usiądź w kinie w naszej gminie
  Serdecznie zapraszamy na plenerowe seanse filmowe w ramach działań kulturalnych, zainicjowanych przez mieszkańców naszej gminy. Dzięki programowi Dom Kultury+ dofinansowanych zostało pięć inicjatyw oddolnych a kino plenerowe jest jedną z nich. Już Czytaj dalej…