Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Powołany w 2003 roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Instytut powołuje publiczną debatę o współczesnym polskim teatrze, poszerza perspektywy towarzyszącej mu refleksji naukowej, wspiera działalność badawczą i edukacyjną. Prowadzi największy portal poświęcony w całości polskiemu teatrowi (www.e-teatr.pl), dwujęzyczne, dostępne bezpłatnie, polsko-angielskie pismo naukowe (www.polishtheatrejournal.com), internetową encyklopedię polskiego teatru (www.encyklopediateatru.pl), specjalistyczną Księgarnię PROSPERO (www.prospero.e-teatr.pl) oraz Wydawnictwo.

Instytut | :nstytut +eatralny (instytut-teatralny.pl)

ZBIGNIEW RASZEWSKI (1925-1992)
Profesor zwyczajny i długoletni wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN, redaktor naczelny „Pamiętnika Teatralnego”, profesor PWST w Warszawie. Był jednym z największych uczonych w najnowszej historii kultury polskiej. Napisał książki, które można nazwać kamieniami milowymi w dziejach wiedzy o teatrze.

Instytut | :nstytut +eatralny (instytut-teatralny.pl)

Programy, w których braliśmy udział:

Program TEATR POLSKA został zainicjowany w 2009 roku w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury.
Inspiracją do powstania TEATRU POLSKA były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miejscowości najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.
Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
STRONA INTERNETOWA: www.teatrpolska.pl

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu.
Program Lato w teatrze, promując prowadzone w nowoczesny i atrakcyjny sposób teatralne działania edukacyjne, udowadnia, że teatr może być medium ważnym dla młodych ludzi. Instruktorzy podejmują istotne dla młodych tematy, pozwalają im mówić ze sceny o bliskich im sprawach. 
Programowi Lato w teatrze towarzyszy również rozbudowany cykl działeń edukacyjnych adresowanych do pracowników instytucji kultury i organizacji, aktorów i edukatorów realizowany pod hasłem Szkoły Pedagogów Teatru.
STRONA INTERNETOWA: www.latowteatrze.pl