Lato w Teatrze 2017 – „Krzywe lato w teatrze”

Inspiracją do artystyczno-pedagogicznej koncepcji projektu są dla nas słowa Abrahama Maslowa: „Mam przeczucie, że pojęcie twórczości zbliża się coraz bardziej do pojęcia zdrowej, samorealizującej się w pełni ludzkiej osoby i w końcu może okazać się, że dotyczą one tego samego. Skłaniam się także ku wnioskowi, że twórcze, artystyczne wychowanie, czy też lepiej wychowanie przez sztukę, może okazać się szczególnie ważne nie tylko dla stwarzania artystów, czy dzieł sztuki, lecz dla stwarzania lepszych ludzi.”
Według Maslowa kreatywność i wszelkie przejawy twórczości są możliwe w momencie, gdy zaspokojone są inne, bardziej podstawowe potrzeby jednostki. Zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, czy akceptacji, stanowi condicio sine qua non dla dalszego jednostkowego rozwoju (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego). Inspirując się teorią osobowości Malsowa zaplanowaliśmy cykl warsztatów w taki sposób, by ułatwić dzieciom i młodzieży realizację ich twórczego potencjału. Otwieramy się również na eksperyment kreacyjno-edukacyjny, w którym do dziedziny teatralnej zastosujemy podejście interdyscyplinarne i zdemokratyzowane, co zdeterminuje prawdopodobnie kolażową formę pokazu.
Tematem, wokół którego będą oscylowały nasze twórcze poszukiwania jest dychotomia rzeczywistości zastanej (czyli świata takiego, jakim jest, a dokładniej: takiego jakim go postrzegamy) oraz naszych marzeń o rzeczywistości (czyli świata takiego, jakim chcielibyśmy go widzieć).


  • Krzywe lato w teatrze – Spektakl
    Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem zaprasza na spektakl „Krzywe dwa światy” będący podsumowaniem dwutygodniowej pracy uczestników półkolonii „Krzywe lato w teatrze”. Wstęp bezpłatny.
  • Lato w teatrze
    Dnia 10 lipca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem ruszył projekt „Krzywe lato w teatrze”. Inspiracją do działań z uczestnikami są słowa Abrahama Maslowa: „…twórcze, artystyczne wychowanie, czy Czytaj dalej…
  • Spektakl “Pippi Pończoszanka”
    Zapraszamy wszystkie dzieci na atrakcje teatralne 2  i 3 lipca  w Starym Folwarku. DZIEŃ I- 2 LIPCA(NIEDZIELA) 15:00 Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat – odbędą się Czytaj dalej…