„Kultura łączy narody”

Nazwa projektu: „Kultura łączy narody”, numer: PBU2/0856/18
Cel tematyczny: Dziedzictwo
Partnerstwo: PL-BY

Beneficjent wiodący: Gmina Suwałki (Województwo podlaskie, Polska)
Beneficjent 2 – Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego  (Rejon grodzieński, Białoruś)

Łączny budżet: 65 487,00 EUR
Dofinansowanie: 58 938,30 EUR
Czas trwania: 12 miesięcy

Cel projektu: poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy Suwałki i Rejonu Ashmiany poprzez współpracę lokalnych społeczności i instytucji w zakresie kultywowania lokalnej tradycji i kultury.
Grupą docelową projektu są: młodzież gminy Suwałki i rejonu Ashmiany, pracownicy kultury, pracownicy administracji, członkowie lokalnych  zespołów folklorystycznych – 107 osób;
Beneficjentami projektu są: mieszkańcy gminy Suwałki, rejonu Ashmiany oraz turyści – ok. 150 000 osób.

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1) Wymiana doświadczeń personelu zarządzającego kulturą w gminie Suwałki i Rejonie Ashmiany;
2) Organizacja warsztatów rzemiosła i muzyki w Rejonie Ashmiany, w tym 3 – dniowy udział w warsztatach młodzieży z gminy Suwałki;
3) Organizacja warsztatów z muzyki i plastyki w gminie Suwałki, w tym 3 – dniowy udział w warsztatach młodzieży z Rejonu Ashmiany;
4) Promocja kultury i tradycji pogranicza polsko-białoruskiego poprzez festyn „Noc Kupały” w gminie Suwałki;
5) Seminarium o kulturze pogranicza polska-białoruskiego pn.”Spadek kultury regionu” w Rejonie Ashmiany;
6) Wspólne przygotowanie programu dalszej współpracy partnerów po zakończeniu projektu;
7) Zarządzanie projektem;
8) Promocja projektu.

 „Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność  za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Suwałki i w żadnym wypadku nie może być ona uważana za odzwierciedlenie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej  ani Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”

2 czerwca 2020 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kultura łączy narody”. Projekt zyskał nowego partnera –  Ośrodek Kultury Gminy Suwałki w Krzywem. W ramach projektu Ośrodek Kultury będzie realizował warsztaty muzyczne i plastyczne, współorganizował festyn „Noc Kupały”, który odbędzie się w czerwcu 2021 r. oraz czynnie uczestniczył we wszystkich działaniach zaplanowanych w ramach projektu.

Wirus SARS-Cov-2 również w tym projekcie narobił trochę zamieszania, działania zaplanowane na I półrocze 2020 r. zostały przesunięte w czasie, a sam projekt został wydłużony do 18 miesięcy. Oznacza to, że projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r. W związku z tym do końca 2020r. w Polsce nie odbędą się wcześniej planowane działania, tj. warsztaty plastyczne i muzyczne oraz wymiana młodzieży polsko-białoruskiej, a także festyn „Noc Kupały”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na tej stronie zamieścimy zdjęcia pięknych dziewcząt z Suwalszczyzny oraz z partnerskiego Rejonu Oszmiany na Białorusi, plotących i puszczających wianki na rzece Czarna Hańcza.

Źródło: Kultura łączy narody – GMINA SUWAŁKI – Urząd Gminy

  • „Kultura łączy narody” – podsumowanie
    Serdecznie zapraszamy 11.12.2021 r. o godzinie 17.00 do Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na podsumowanie projektu pn. „Kultura łączy narody” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – PL-BY-UA. W programie:– Czytaj dalej…
  • Festyn „Noc Kupały”
    Gmina Suwałki, Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego oraz Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki mają przyjemność zaprosić na Festyn „Noc Kupały” realizowany w ramach projektu pn. „Kultura łączy narody”, nr PLBU.01.01.00-20-0856/19-02. PROGRAM FESTYNU Czytaj dalej…