„Sieć na kulturę”

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki przystąpił do projektu “Sieć na kulturę w podregionie suwalskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Głównymi celami projektu „Sieć na kulturę” są:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.